www.eurobaluchi.com

وندها

وند حرف يا هجاييست كه معمولاً دارای معنی مستقلی نيست ولی چون به ابتدا و يا انتهای كلمه ای افزوده شود از آن كلمه ای نو با معنی تازه بسازد.


پسوند
حرف يا هجاييست كه به پايان يك كلمه اضافه ميشود   

فارسی بلوچی پسوند
ريشه rišag ag
مردك mardak ak
پسرك bačak
مستانه، مست mastānk ānk
گريان gríwāsk āsk
گردنبند gardenband band
كاهدان kāhdān dān
نامدار nāmdār dār
محتاج، چشم انتظار čammdār
زرگر zargar    gar
برزگر bazgar
بهار bahārgāh gāh
سوداگر súger ger
زيرانداز čírgíj     gíj
افتتاح bongíj
خوردنی waragi i
گفتنی gwašagi
شمشيرزن zahmjan jan
شاعر šeyrjan
زيرسری sarjāh jāh
سرخ sohrín ín
شب بان šowpān  pān 
خواننده wānúk   úk
  čokkok   ok
     
     پيشوند
حرف يا هجاييست كه به ابتدای كلمه ای اضافه ميگردد 

فارسی بلوچی پيشوند
بيهوش bísār bí
بی پروا bíparwā
بيگانه darāmad dar
همسايه hamsāheg ham
هم سن وسال hamsarúg
غيرعمدی radi
نادان sarpad
  sargašt sar
 فرو آمدن، پياده شدن yírkapten yír (ír)
فرو بردن yírborten